Handbok ska ge anhöriga stöd - och mod

"Anhörig – stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa" är namnet på en 24-sidig handbok som vill ge anhöriga mod att våga lyfta fram sina egna behov och be om den hjälp som man behöver. Ur innehållet: "Vem har rätt att få stöd?", "De lär av varandra" och "Ta hand om dig själv".

Skriften har tagits fram av Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och kampanjen Hjärnkoll. Skriften vänder sig till anhöriga till någon som har en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, oavsett ålder och relation.

Senast uppdaterad 2021-09-27 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS