Tillgänglig litteratur

Litteratur

Varje kommun ska ha ett folkbibliotek och varje län ska ha ett länsbibliotek. Dessa bibliotek ska tillsammans med Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, erbjuda särskilt anpassad litteratur åt människor med funktionshinder. Ofta får den funktionshindrade visa intyg för att få tillgång till tillgänglig litteratur.

Tänk på att det går att få skrivet material inläst på CD-skiva/USB eller överfört till punktskrift. Det kan vara t ex anteckningar, brev, tidningsartiklar eller bruksanvisningar. Vänd dig till ditt bibliotek (inläsning) eller till MTM (se högerkolumn).

Taltidningar

Dagstidningar, lokala tidningar och vissa tidskrifter kan fås som taltidning. Vänd dig till:

  • prenumerationsavdelningen på den dagstidning du vill ha
  • till biblioteket, när det gäller lokaltidningen
  • till biblioteket eller Synskadades Riksförbund, SRF, när det gäller tidskrifter. SRF, tel 08-39 90 00, hemsida www.srfriks.org (nytt fönster)

Lättläst litteratur

Lättlästa nyheter och lättlästa böcker ges ut av Centrum för lättläst. Centrum för lättläst utbildar läsombud, som läser tillsammans med den som har svårt att läsa själv (se högerkolumn).

Senast uppdaterad 2013-08-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson