Skolskjuts

Barn och ungdomar får kostnadsfri skolskjuts bl a om de har ett funktionshinder som gör att de inte kan ta sig till skolan på egen hand (32 § 10 kapitlet Skollagen). Det gäller för elever i grundskolan och särskolan som går i den skola som kommunen anvisat.

Barn och ungdomar som väljer att gå i en annan skola än den som kommunen annars placerat dem i, har inte rätt till kostnadsfri skolskjuts. Elever i specialskola har rätt till kostnadsfria resor till och från skolan. Barn i förskoleklass har inte rätt till skolskjuts. Mer information har din kommun.

Skollag 2010:800

Senast uppdaterad 2013-08-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson