Kommunens sjukvård

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda hälso- och sjukvård till de som bor i bostad med särskild service, under tiden man är på daglig verksamhet eller vistas på korttidsboende.

Kommunen kan också erbjuda andra kommuninvånare hälso- och sjukvård hemma, s k hemsjukvård. Kommunen ska då även erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för personer med funktionshinder. En medicinskt ansvarig sjuksköterska ska se till att det finns rutiner för läkarkontakter och annat som har med patientens säkerhet att göra. Mer information har kommunen, som kan svara på om det finns möjlighet att få hälso- och sjukvård i hemmet.

Hälso- och sjukvårdslag, HSL (1982:763)

Senast uppdaterad 2013-08-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson