Högkostnadsskydd

Billigare läkemedel

Det finns ett högkostnadsskydd som gäller för de flesta receptbelagda läkemedel. Skyddet gäller också för olika typer av förbrukningsartiklar, t ex blöjor, förutsatt att de skrivits ut av läkare eller annan legitimerad sjuk- och tandvårdspersonal. En patient betalar högst 2 200 kronor per år för sådana läkemedel. Men innan man kommer upp i slutsumman, får man rabatt i olika steg. När ett år har gått sedan det första registrerade läkemedelsköpet, börjar det om från noll igen.

Om man använder läkemedel som klassas som narkotika och ska resa till ett annat Schengen-land, så krävs ett intyg på att det är för eget medicinskt bruk. Intyget kan fås från apoteket fr om 1 april 2002. Mer information får du från din läkare eller från apoteket. Överklaga apotekets beslut om intyg till Läkemedelsverket, tel 018-17 46 00, hemsida www.lakemedelsverket.se (nytt fönster). 

Tänk på att för föräldrar som har flera barn under 18 år beräknas kostnaden gemensamt för barnen.

Lag om läkemedelsförmån 2002:160,  förordning om läkemedelsförmån 2002:687, hälso- och sjukvårdslag, HSL (1982:763)

Billigare vård

Det finns även ett högkostnadsskydd som gäller vid läkarbesök i öppenvården, avgifter för särskilt förskrivna förbrukningsartiklar och avgifter för vissa tandvårdsbesök. En patient betalar högst 1 100 kronor i sådana avgifter under ett års tid, därutöver är det gratis. När ett år har gått sedan det första registrerade vårdtillfället, börjar det om från noll igen. Högkostnadsskyddet gäller inte den som t ex ligger på sjukhus eller får sluten vård.

Ansöka. Begär ett högkostnadsskydd på din vårdcentral. Visa kortet vid läkarbesök eller annan sjukvård som omfattas av skyddet.

Senast uppdaterad 2013-08-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson