Hjälpmedel

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska landsting och kommuner erbjuda hjälpmedel för vård och behandling och för att få vardagen att fungera. Det handlar alltså om att kunna äta, tvätta sig, klä sig, förflytta sig, kommunicera, gå i skolan, delta i fritidsaktiviteter e t c. Men många nödvändiga hjälpmedel omfattas inte av hälso- och sjukvårdslagen, t ex pedagogiska hjälpmedel i skolan och barnomsorgen.

Information om hjälpmedel har:

 • Hjälpmedelsinstitutet
 • Svenska Handikappidrottsförbundet, tel 08-605 60 00, hemsida www.handikappidrott.se (nytt fönster)
 • re)habiliteringen där du bor
 • din vårdcentral
 • hörcentralen i ditt län
 • syncentralen i ditt län
 • hjälpmedelscentralen i ditt län
 • landstingets tandvårdsenhet
 • telefonkatalogens gula sidor, rubrik: "Handikapputrustningar"
 • aktuell handikapporganisation
 • Socialstyrelsen, tel 075-247 30 00, hemsida www.socialstyrelsen.se (nytt fönster)
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten, tel 010-473 50 00, hemsida www.spsm.se (nytt fönster)

Ansöka. Hjälpmedel som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen förskrivs av hälso- och sjukvårdspersonal.

Tillsyn har Socialstyrelsen (se kontaktinformation ovan). Du kan även vända dig till patientnämnden i ditt landsting.

Överklaga. Beslut om hjälpmedel kan inte överklagas.

Instanser som förmedlar hjälpmedel:

 • barnhjälpmedelscentraler
 • hjälpmedelscentraler
 • datatek
 • lekotek
 • hörcentraler
 • syncentraler
 • logopedmottagningar
 • ortopedtekniska verkstäder
 • Redah-center
 • stomimottagningar  
 • tolkcentraler

Hälso- och sjukvårdslag, HSL (1982:763)

Till sidans topp

Förbrukningsartiklar

Förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen ett läkemedel eller för egenkontroll av medicinering är kostnadsfria om de förskrivs av läkare. Förbrukningsartiklar som behövs vid stomi eller inkontinens omfattas av högkostnadsskyddet, se sidan om högkostnadsskydd.

Mer information om förbrukningsartiklar har:

 • den klinik som ger behandling
 • distriktssköterskan
 • kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS
 • Hjälpmedelsinstitutet

Till sidans topp

Hjälpmedelsinstitutet

Hjälpmedelsinstitutet, HI, arbetar med forskning, utveckling, provning och standardisering av hjälpmedel. Personalen vid institutets informationsavdelning och bibliotek kan hjälpa till med att ta fram information om hjälpmedel. På HI:s hemsida finns en databas som visar vilka olika hjälpmedel som finns, vem som tillverkar dem e t c. Mer information får du direkt från Hjälpmedelsinstitutet, se högerkolumn.

Till sidans topp

Senast uppdaterad 2013-08-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson