Habilitering & rehabilitering

Habilitering är stöd och behandling som ska leda till att barn och ungdomar med medfödda eller tidigt förvärvade funktionshinder lär sig att klara av nya saker, att utveckla nya förmågor. Rehabilitering handlar om att träna för att återfå förmågor som man har haft, men förlorat när man skadats eller blivit sjuk. Målet för båda verksamheterna är att barnen ska lära sig att fungera så bra som möjligt i vardagen.

Barn- och ungdomshabiliteringen är en öppen specialistverksamhet inom landstinget med uppgift att bl a utreda barnets behov, främja barnets utveckling genom lek och träning samt vara ett stöd för familjen. För att familjen ska få bästa möjliga hjälp samarbetar personal från många olika yrkeskategorier – sjukgymnaster, arbetsterapeuter, läkare, kuratorer, logopeder m fl. Tänk på att stödet ska utformas utifrån vad barnet – och resten av familjen – vill ha och behöver.

Upprätta en plan för insatserna

Personalen och den som får stödet bör tillsammans upprätta en plan för habiliteringen eller rehabiliteringen. Planen ska visa vilka mål man vill nå och hur detta ska göras, d v s vilka insatser som ska ges.

Det kan vara bra att även skriva ned vem som ansvarar för de olika delarna och när man planerar att nå olika mål och delmål. Habiliteringsplanen kan samordnas med en individuell plan enligt LSS.

Mer information får du från:

  • barnhabiliteringen där du bor
  • vårdcentralen
  • barnavårdscentralen
  • skolsköterskan
  • husläkaren
  • Socialstyrelsen

Ansöka. Ta kontakt med landstingets barn- och ungdomshabilitering eller fråga den läkare ni har kontakt med

Överklaga. Beslut om habilitering och rehabilitering enligt hälso och sjukvårdslagen kan inte överklagas.

Senast uppdaterad 2013-08-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson