Anmälan till samtalsgrupp för anhöriga på webben

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

 

Syfte:

Ge anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning möjlighet till samtal och erfarenhetsutbyte med andra i samma livssituation.

Anhöriga – alla som har en nära relation till en person med flerfunktionsnedsättning. Med flerfunktionsnedsättning menar vi en svår rörelsenedsättning i kombination med medelsvår/svår intellektuell funktionsnedsättning ofta med medicinska komplikationer.

Vi har nu kommit igång med dessa samtalsgrupper, men tar gärna emot fler intresserade och skapar nya grupper utifrån de anmälningar som kommer in.

Anmälan

Har du frågor och funderingar kring tekniken? Läs mer här!

Ange i anmälan 

För mer information och kontakt

Mona PihlMona Pihl, möjliggörare och praktiker

Tel: 0480 41 80 36

epost: mona.pihl@anhoriga.se

Senast uppdaterad 2019-03-20 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson