Kommunikationskarnevalen 2014

Den 14:e Västsvenska kommunikationskarnevalen anordnades den 2-3 juni 2014 och lockade närmare 400 deltagare. Årets tema: Kommunikativ tillgänglighet för alla!

Kommunikationskarnevalen är en mötesplats för de som verkar och arbetar inom området funktionsnedsättning. Fokus ligger på kommunikation.

I menyn kan du klicka dig vidare för att ta del av några av de inspelade föreläsningarna.

Arrangörer av Kommunikationskarnevalen är:

Dalheimers hus

DART

Eldorado

ISAAC - Sverige

Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM

Senast uppdaterad 2014-06-11 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson