Headpod

Headpod är ett dynamiskt huvudstöd för barn med begränsad huvudkontroll. Genom att använda Headpod vid måltider och andra aktiviteter behöver Aurora inte använda sina krafter till att försöka hålla upp huvudet. Avbrotten blir färre, delaktigheten ökar, och det blir en mer positiv upplevelse. Det säger Kristina Leksell, mamma till Aurora.