Tidningar och information

  • Av syskon För syskon jobbar med allas rätt till en aktiv fritid oavsett funktionsvariation.
  • Contact a Family är en fyllig brittisk webbplats för föräldrar till barn med olika funktionsnedsättningar.
  • Föräldrakraft en tidning om barn och unga i behov av särskilt stöd.
  • Habilitering NU ges ut av Habilitering och hälsa i Stockholms läns landsting.
  • Infoteket om funktionshinder är en webbplats och en mötesplats i Uppsala. De har en samhällsguide på webben och information om olika funktionsnedsättningar, bland annat Flerfunktionshinder.
  • Intra är en tidsskrift om utvecklingsstörning som utkommer med fyra nummer per år.
  • Kvalitetsdagar för svensk barn- och ungdomshabilitering. Välj program i menyn till vänster för att läsa referat av seminarier och presentationer.
  • Mitt funktionshinder är en mötesplats för oss med funktionshinder och våra vänner.
  • Svensk handikapptidsskrift ges ut av DHR. Tidsskriften kommer i pappersutgåva och på webben.
  • Syskonkompetens är en webbplats för alla som är intresserade av att ta del av ny kunskap om hur det är att vara syskon till en syster eller bror med funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad 2013-09-19 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson