Kommunikation

Alla länkar öppnas i nytt fönster.

  • BAM Språkteknik erbjuder uppslagsverk i TAKK. 
  • Bildstöd – Här kan du skapa bildstöd för att underlätta kommunikation. 
  • DAHJM – Hör till Region Skåne och hjälper till att prova ut datorbaserad AKK för den som har funktionsnedsättning eller synnedsättning.
  • DART – Hör till Västra Götalandsregionen och är ett kommunikations- och dataresurscenter som arbetare med AKK och datorstödd kommunikation.
  • Hatten förlag – Ger ut och säljer böcker med TAKK.
  • Språkbussen säljer pedagogiskt material med TAKK.
  • Symbolbruket – Säljer programvaror med symbol- och bildstöd.
  • Södra regionens kommunikationscentrum, SÖK – Ett kunskapscentrum för AKK, Alternativ och kompletterande kommunikation. 

Senast uppdaterad 2021-02-10 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson