Lek och fritid

Fritid

  • Tillgänglighetsdatabasen är en tjänst från Västra Götalandsregionen. Här går det att göra sökningar av tillgängliga aktiviteter eller platser över hela Sverige.

Leksaker

  • Komikapp har ett brett sortiment inom kognition, sinnesrum, motorik och taktil stimulans.
  • Varsam har ett stort sortiment med inriktning mot aktivitet och rörelseglädje.

Senast uppdaterad 2021-02-10 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson