Leva livet medan det pågår – palliativ vård hela livet – del 2

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga gör en serie webbinarium kring frågor som rör livet och döden. För personer med flerfunktionsnedsättning är livet ofta skört och anhöriga tvingas förhålla sig till tankar om döden på ett mer påtagligt sätt än de flesta andra. Livskvaliteten beskrivs ofta som en balans mellan goda och dåliga faktorer och en strävan efter att minska det negativa och stärka det positiva för att finna balansen.

Det andra webbinariet i serien har titeln Palliativ vård – hela livet.

Christina Lindström, barnsjuksköterska och ordförande för vårdprogrammet palliativ vård av barn, beskriver vad palliativ vård är, vad det innebär och vad det betyder för en person med flerfunktionsnedsättning och dennes familj.
Vi kommer att diskutera vad vi menar med palliativ vård – hela livet, just för personer med flerfunktionsnedsättning.

Hon kommer också att berätta om arbetet med det nationella vårdprogrammet kring palliativ vård av barn som håller på att tas fram. I vårdprogrammet belyses den palliativa vårdens olika delar, såsom tidig och sen fas, livets slutskede och efterlevandestöd.

För mer information och kontakt

Bild på Mona  Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

0480 418036

Jag är sjuksköterska och har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv inom habilitering. Jag började på ett korttidshem för barn med flerfunktionsnedsättning och stort behov av medicinsk omvårdnad i Uppsala, Regnbågen, och därefter arbetade jag under många år på barn- och vuxenhabiliteringen i Uppsala. De senaste tre åren har jag arbetat som enhetschef på vuxenhabiliteringen i nordvästra Skåne.

Senast uppdaterad 2021-07-01 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson