Delaktighet och stöd

Projekt Delaktighet och stöd pågick under perioden augusti 2013 - juli 2016. Bräcke diakoni drev projektet i samarbete med Anhörigas Riksförbund, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar - Göteborg och Studieförbundet Vuxenskolan - Göteborg med medel från Arvsfonden.

Projektet vände sig till vuxna personer med funktionsnedsättningar och till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med en funktionsnedsättning.

Många personer med funktionsnedsättning är beroende av sina föräldrar för att vardagen ska fungera trots att de har stöd från samhället. Projektet riktade uppmärksamhet mot hur man kan öka graden av delaktighet och eget inflytande men visade samtidigt på det utökade omsorgsansvar som många föräldrar har, och vad det kan innebära.

Projektet tog fram studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden" som vänder sig till föräldrar med vuxna döttrar och söner med funktionsnedsättningar. Här finns information om studiecirkeln

Senast uppdaterad 2021-03-05 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson