Intressanta exempel

I Nka:s intressanta exempel inom området anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning berättar vi om behandlingar, metoder och projekt runt om i Sverige. En gemensam nämnare är att det finns evidens eller projektuppföljning.

SUF-Kunskapscentrum

SUF-Kunskapscentrum samlar, utvecklar och sprider kunskap om föräldraskapsstöd i familjer där förälder har intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som påverkar deras föräldraförmåga.

Klicka här för att läsa mer på SUF Kunskapscentrums webbplats (nytt fönster)

Avslutat projekt: Delaktighet och stöd

Projekt Delaktighet och stöd pågick under perioden augusti 2013 - juli 2016. Bräcke diakoni drev projektet i samarbete med Anhörigas Riksförbund, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar- Göteborg och Studieförbundet Vuxenskolan- Göteborg med medel från Arvsfonden.

Projektet tog fram studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden" som vänder sig till föräldrar med vuxna döttrar och söner med funktionsnedsättningar.

Klicka här för att läsa mer!

Köra för att lära

Köra för att lära är en metod som utvecklats av Lisbeth Nilsson. Hon är leg. Arbetsterapeut och utvecklade metoden för sin avhandling Driving to learn som lades fram 2007 vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Läs om metoden och följ med till Barn- och ungdomshabiliteringen i Hässleholm och ett Köra för att lära-pass

Senast uppdaterad 2021-02-10 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson