Kvalificierad omvårdnad i vardagen

En kunskapsöversikt i teori och praktik i omvårdnad av barn och unga med flerfunktionsnedsättning och stora medicinska behov.

Ann-Kristin Ölund, habiliteringsläkare och möjliggörare vid Nka, har i samarbete med bl a Programgruppen för flerfunktionshinder i Uppsala utvecklat en filmserie för anhöriga och personal.
Filmerna bygger på boken Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder. Boken är författad av Ann-Kristin Ölund.

Filmerna tar upp flera aktuella ämnen och handlar om omvårdnad, habilitering, mat och välbefinnande, sömn,motoriska aktiviteter i vardagen, för att nämna några.

För mer information och kontakt

Bild på Ann-Kristin Ölund
Ann-Kristin Ölund

Möjliggörare/praktiker, flerfunktionsnedsättning

Ann-Kristin Ölund är överläkare med specialistkompetens i barn- och ungdomsneurologi med habilitering samt barnmedicin. Området flerfunktionsnedsättning engagerar henne starkt och hon är författare till Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder. För Nka ställer Ann-Kristin Ölund sin expertkompetens till förfogande i webbföreläsningar och i frågelådan

 

Senast uppdaterad 2016-07-07 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson