Gemenskapsvecka på Furuboda

Familjelägret har lockat besökare under många år. Här får föräldrar, syskon och personer med funktionsnedsättning en unik möjlighet till aktiviteter och gemenskap de annars inte har möjlighet till.

Lars Hermansson

Lars Hermansson

När jag kommer fram till Furuboda möter Lars Hermansson, verksamhetsledare inom PHV och ansvarig för lägret upp. Vi går in i matsalen där några deltagare dröjt sig kvar efter kvällsmaten. Andra har gått ut för att uppleva naturen, någon passar på att ta en extra cykeltur på den specialanpassade cykeln eller vilar inför kvällens aktivitet som innebär gemenskap vid strandstugan. Naturligtvis togs gitarren med, det blev mycket sång och musik men också tid för att grilla korv och en massa annat trevligt som lockade till skratt. Tidigare under dagen har lägerdeltagarna varit i simhallen som är anpassad med duschvagn, lyft och varmt och skönt vatten.
Furuboda har en mycket hög tillgänglighet
Gemenskapsveckan är synnerligen uppskattad, flera familjer har varit med under många år andra är här för första gången. Familjen Storm har varit med på Gemenskapsveckan fler än tio gånger. Mamma Ulrica berättar att de väljer att åka hit "för här trivs Kristina och jag med vår familj, vi delar glädjen och sommaren med deltagarna på Gemenskapsveckan. Furuboda är välkomnande för varje människa."

Förmiddagarna ägnas åt olika aktiviteter

Föräldrarna träffas i en egen grupp för samtal och barnen, ungdomarna eller de vuxna med funktionsnedsättning träffas tillsammans med volontärer och sina assistenter. Furubodas vana och duktiga personal finns med och hjälper till vid en mängd olika aktiviteter som är anpassade efter deltagarnas förutsättningar. En stor fördel med veckan är att syskon ges tillfälle att träffas men även assistenter får möjlighet att möta kollegor från olika platser runt om i Sverige.

Nka fick inbjudan om att vara med på en föräldrasamling

Vi slår oss ner i soffhörnan med en god kopp kaffe och jag informerar om Nka:s uppdrag och visar hemsidan. I samtalet dröjer vi oss kvar kring det utökade föräldraskapet, ett ganska naturligt ämne då de flesta föräldrar som deltar på årets Gemenskapsvecka har vuxna söner och döttrar. Vi går igenom studiecirkeln "När jag inte längre är med – förberedelser och tankar inför framtiden." Studiecirkeln är ett sätt för föräldrar att närma sig frågan om framtiden och få samtala med andra i liknande situation. Några av familjerna har hunnit en bit på vägen där deras söner och döttrar lever ett någorlunda självständigt liv. Dock behöver föräldrarna finnas till hands och rycka in mellan varven. En av Mammorna sa att hon inte längre kände behov av att engagera sig i någon diagnos eller anhörigförening eller att vara pådrivare. Hon kände att det var gott att få släppa taget och att något annat tagit vid. För andra finns en stor önskan om att få vara engagerade och mycket närvarande även i det vuxna barnets liv. Det är väl just så samhällets insatser borde fungera, att man som anhörig gör det som man önskar och vill för sina nära och kära. Efter att ha delat många goa, fina och även lite besvärliga funderingar och tankar är det dags att gå upp till matsalen för att njuta av lunchen och träffa alla de övriga härliga människorna som finns på Furuboda.

Känslan som dröjer sig kvar

Det finns så mycket glädje, lycka och gemenskap mitt i allt det svåra och komplicerade som kan finnas för familjer där någon har en funktionsnedsättning. Att se personer som har grava funktionsnedsättningar nå fram till varandra i samförstånd och vänskap är något oerhört fint, rörande och vackert.

Bild: Kristina Storm sitter vid stranden och upplever doften, vinden och vågornas brus.

Bild: Kristina Storm sitter vid stranden och upplever doften, vinden och vågornas brus.

Bild: Lars Hermansson tillsammans med Tor-Björn Ohlsson som varit med på Gemenskapsveckan i många år.

Bild: Lars Hermansson tillsammans med Tor-Björn Ohlsson som varit med på Gemenskapsveckan i många år.

 

Text och foto: Birgitta Olofsson, Nka

Fakta:

Arrangörer för Gemenskapsveckan är PHV, Pingstförsamlingarnas Handikappverksamhet, June Folkhögskola, Jönköping och föreningen Furuboda som är en ideell förening med fokus på enskilda individers utveckling i samhället med verksamheter som folkhögskola, arbetsmarknadsprojekt, assistansbolag, konferenser och forskning/utveckling.
http://www.phv.pingst.se/phv/extern/
http://furuboda.org/

Studiecirkel

Studiecirkeln: "När jag inte längre är med – förberedelser och tankar inför framtiden." Ta gärna kontakt med din kommuns anhörigstöd och fråga om de kommer att genomföra studiecirkeln.

Du kan läsa mer om studiecirkeln och ladda ner studiematerialet här!

Senast uppdaterad 2016-08-09 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson