Program: Värna våra yngsta

 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, Folkhälsomyndigheten, och Socialstyrelsen arbetar Värna våra yngsta 2017tillsammans för att stärka stödet till barn som anhöriga och deras familjer. På den här konferensen uppmärksammade vi särskilt de allra yngsta barnen.

Här kan du läsa eller ladda ner programmet till "Värna våra yngsta - Späda barns rätt till hälsa och utveckling".

Senast uppdaterad 2021-01-21 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS