Presentationer: "Värna våra yngsta - Späda barns rätt till hälsa och utveckling"

Bild på presentationer

Här kan du ta del av de presentationer som användes under konferensen "Värna våra yngsta - Späda barns rätt till hälsa och utveckling".

Sidan uppdateras löpande.

Spädbarn igår – idag – i morgon

Pia Risholm Mothander, Docent, leg psykolog Psykologiska institutionen Stockholms universitet.

Läs eller ladda ner PDF

Se seminariet i Nka Play

Trygghetscirkeln – för ett reflekterande föräldraskap
Kerstin Neander, fil dr/socionom, Universitetssjukvårdens
forskningscentrum, Region Örebro län.

Läs eller ladda ner PDF

ALHVA –hembaserat, verksamhetsövergripande behandlingsarbete riktat till späda och små barn och deras föräldrar
Annelie Lindberg, teamledare ALHVA, utvecklingsledare ALMA.

Läs eller ladda ner PDF

Se seminariet i Nka Play

Psykoterapeutiska interventioner i sårbara späd-och småbarnsfamiljer

Eva Tedgård, leg psykolog, leg psykoterapeut, doktorand, Lunds universitet.

Läs eller ladda ner PDF

Se seminariet i Nka Play

Mödrar med intellektuella funktionshinder och deras barns anknytning: Risk-och skyddsfaktorer

Pehr Granqvist, anknytningsforskare och professor i utvecklingspsykologi, Stockholms Universitet.

Läs eller ladda ner PDF

Se seminariet i Nka Play

Fokus på spädbarns psykiska hälsa – Infant Mental Health (IMH)
Catarina Furmark, leg psykolog, doktorand, Karolinska Institutet.

Läs eller ladda ner PDF

Se seminariet i Nka Play

How to detect infants and families in distress in front line services
Kaija Puura, MD, PhD, Professor of Child Psyhiatry, University of Tampere, Finland.

Läs eller ladda ner PDF

Se seminariet i Nka Play

Hembesöksprogram –samverkan mellan BVC och socialtjänst
Åsa Heimer, initiativtagare och projektledare.

Läs eller ladda ner PDF

Se seminariet i Nka Play

Klar, parat – tryg start
Pernille Gudbjerg, projektleder og udviklingssundhedsplejerske. Sønderborg, Danmark.

Läs eller ladda ner PDF

Se seminariet i Nka Play

Tvärprofessionella samverkansteam kring psykisk skörhet/ sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap
Charlotte Luptovics Larsson, barnsamordnare, handledare , eg. sjuksköterska.

Läs eller ladda ner PDF

ALMA och ALHVA - samverkan mellan Malmö stad och Hälso och sjukvården kring föräldrar med psykisk ohälsa och deras späda och små barn
Birthe Hagström f.d. utvecklings-ledare ALMA, fil dr i pedagogik.

Läs eller ladda ner PDF

Se seminariet i Nka Play

Effects of Infant Mental Health Screening and Indicated Prevention Approaches
Mette Skovgaard Væver, Center For EarlyIntervention and Family Studies. Department of Psychology Universityof Copenhagen.

Läs eller ladda ner PDF

Se seminariet i Nka Play

Rinkeby hembesöksprogram
Johanna Mellblom, Barnsjuksköterska. Rinkeby BVC, Hanna Arvidsson, Barnsjuksköterska. Rinkeby BVC, Maria Tordai, Föräldrarådgivare. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Läs eller ladda ner PDF

Rosenlunds barnhälsovårdsteam i Stockholms län - de första tre åren
Anna-Karin Edstedt Bonamy, barnläkare, Anki Thorberg, barnsjuksköterska.

Läs eller ladda ner PDF

Att verka i samverkan – 30 års erfarenhet av samspelsbehandling i späd- och småbarnsfamiljer
Eva Andersson, pedagog/samordnare, Maria Svanström, socionom.

Läs eller ladda ner PDF

Se seminariet i Nka Play

Våld i nära relationer - en risk för små barns hälsa och en uppgift för barnhälsovården
Kjerstin Almqvist, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut, professor i medicinsk psykologi, Karlstads universitet.

Läs eller ladda ner PDF

HjällboSamverkan Små barn
Lena Hogander, kurator och samordnare vid familjecentral. Petra Linnsand, psykolog och pedagog,  Gudrun Nygren, med dr barnläkare och barnpsykiater.

Läs eller ladda ner PDF

Senast uppdaterad 2021-01-21 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS