Västernorrland

Sju kommuner: Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge & Örnsköldsvik

15 718 invånare 0–5 år
Inga späd- och småbarnsverksamheter/team.

Andra möjligheter till samspelsbehandling för späd- och småbarnsfamiljer

BHV Psykologmottagningen för FBHV är en primärvårdsenhet med ett särskilt uppdrag. Samspelsbehandling är en behandlingsform som ligger på en specialistnivå, i nuläget finns inte möjlighet att bedriva samspelsbehandling.

BUP Sundsvall har kompetens för Erica materialet och BOF som används vid behov på små barn men i övrigt inget utbud för späda och små barn. https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/regionens-organisation/specialistvarden/bup/

Socialtjänst
Familjeverksamheten Skeppet (0–12 år) i Sundsvall erbjuder samspelsbehandling. Personalen har Steg 1 utbildning i grundläggande psykoterapi med inriktning barn, familj och samspel, Marte Meo. https://sundsvall.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen/familjeverksamheten-skeppet/

Örnsköldsvik kan erbjuda Marte Meo

Sollefteå, Timrå och Ånge rapporterar att de inte kan erbjuda samspelsbehandling.

Prevention och promotion – några exempel

I Sundsvall pågår ett projekt i samverkan mellan socialtjänst, MVC, BVC, och förskolan för tidig upptäckt av barn i risk.

I Örnsköldsvik erbjuder Familjepeppen föreläsningar riktade till alla föräldrar och som erbjuds två-tre gånger per termin. Teman varierar utifrån utvärderingar, tips och i samråd med verksamheter som kommer i kontakt med föräldrar och/eller barn.

Familjecentraler

Familjecentraler finns i Härnösand, Kramfors och Sundsvall

Härnösand https://www.harnosand.se/stodochomsorg/barnungdomochfamilj/stodtillfamilj/

Kramfors Barnbackens familjecentral http://www.kramfors.se/barn--utbildning/familjecentralen.html

Sundsvall Familjecentralen Gilleberget https://www.1177.se/Vasternorrland/Hitta-vard/Vasternorrland/Kontakt/Familjecentralen-Gilleberget-1/

Senast uppdaterad 2018-10-13 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson