Uppsala

Åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby & Östhammar
26 716 invånare 0–5 år
- Blomstra, Enköpings kommun (socialtjänst)
- Kängurugruppen i Bålsta, Håbo (socialtjänst)
- SBV-verksamheterna i Gottsunda & Sävja, Uppsala (socialtjänst)
- Spädbarnsverksamheten Ling, Uppsala (socialtjänst)

I Uppsala län finns fyra spädbarnsverksamheter i socialtjänstens regi. De täcker tre av länets åtta kommuner.

Namn Blomstra föräldrastöd, Enköping
Åldrar 0-6 år
Huvudnamn Enköpings kommun
Ärendetyp Samspel/ relation förälder–barn
Upptagningsområde Enköpings kommun
Remissväg Eget initiativ (hittat info själv eller via tips från samverkanspartners från ex. BMM, BVC, Fam.centrum, förskolteam, habilitering)
Insats via socialtjänsten
Insatsens omfattning/intensitet Öppen ingång 5 rådgivande samtal – insats om längre stöd önskas/ behov finns. Träff 1–2 gånger i veckan
Antal ärenden per år 7–15 familjer/år
Ärendefördelning/ålder Uppgift saknas
Ärendelängd Cirka sju månader
Personal Två personer, 1½ tjänst: socionom, förskollärare
Bedömningsmetoder Samspelsobservationer i hemmiljö samt i dagverksamhet
DC:0–3R/DC:0–5
Nej
Behandlingsmetoder PYC, familjebehandling, Marte Meo, Komet, Mamma/pappa trots allt
Gruppverksamhet Två familjer samtidigt i dagverksamheten
Tillgång till barnpsykologisk bedömning Nej
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning Nej
Kontakt http://enkoping.se/omsorg-och-stod/barn-ungdom-vuxen-och-familj/foraldrautbildning/blomstra-foraldrastod.html

 

Namn Kängurugruppen, Håbo
Åldrar Graviditet. 0 – 1½ år
Huvudnamn Håbo kommun, Socialtjänst
Ärendetyp Erbjuder tidigt stöd till sköra föräldrar, kan vara NPF eller egna uppväxttrauma. Flertalet har en historia med psykisk ohälsa.
Upptagningsområde Håbo kommun
Remissväg Rekryteras via barnmorskemottagningen, BVC och öppna förskolan. Ej biståndsbeslut.
Insatsens omfattning/intensitet Gruppverksamhet 1 dagar per vecka à 2½ tim . Plats för 6 barn med förälder/föräldrar. Vid behov erbjuds enskilt stöd till båda föräldrarna.
Antal ärenden per år 7 till 8
Ärendefördelning/ålder Samtliga 0–1½ år.
Ärendelängd Cirka 1 år
Personal Två personer (som tillhör Familjeteamet inom socialtjänstens öppenvård) varav en socionom och en förskollärare.
Vidareutbildning: en leg psykoterapeut, båda har familjeterapeutisk vidareutbildning.
Bedömningsmetoder Ingen uppgift
DC:0–3R/DC:0–5
Nej
Behandlingsmetoder Ramen och strukturen är viktig, varje träff följer en trygghetsskapande struktur. ICDP Vägledande Samspel, PYC, samspelsbehandling in vivo (miljöterapeutiskt) med specifika övningar i syfte att öka föräldrarnas mentaliseringsförmåga.
Gruppverksamhet Ja
Tillgång till barnpsykologisk bedömning Nej
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning Nej
Kontakt Monika Landberg: monika.landberg@habo.se

 

Namn SBV spädbarnsverksamheter, Gottsunda och Sävja , Uppsala
Åldrar 0-1 år
Huvudnamn Uppsala Kommun, socialförvaltningen, Råd och stöd
Ärendetyp Familjer som behöver extra stöd i föräldraskapet.
Upptagningsområde Gottsunda (Gottsunda, Sunnersta, Ulleråker, Valsätra samt Vårdsätra med omnejd) och Sävja (Almunge, Bergsbrunna, Knutby, Nåntuna/Vilan, Rasbo, Sala Backe, Slavsta, Sävja och Årsta med omnejd.)
Remissväg Familjen söker själv – insatsen hör till råd och stöd.
Insatsens omfattning/intensitet Gruppverksamhet för fem till sex barn och deras föräldrar. Sävja två förmiddagar per vecka, Gottsunda en förmiddag per vecka. Grupperna leds av två familjebehandlare.
Familjerna erbjuds också familjesamtal, enskilda samtal och hembesök.
Antal ärenden per år Uppgift saknas
Ärendefördelning/ålder Samtliga ärenden 0–1 år
Ärendelängd Cirka 1 år
Personal Två socionomer/ familjebehandlare med grundläggande psykoterapiutbildning, Marte Meo.
Bedömningsmetoder Inga specifika relationsbedömningsmetoder.
DC:0–3R/DC:0–5
Nej
Behandlingsmetoder Samspelsbaserade miljöterapi, Marte Meo, enskilda samtal.
Gruppverksamhet Nej
Tillgång till barnpsykologisk bedömning Nej
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning Nej
Kontakt https://vardochomsorg.uppsala.se/personligt-stod/socialt-stod/familjeenheterna/stod-till-blivande-foraldrar-och-smabarnsforaldrar/
Epost: stefan.enekvist@uppsala.se

 

Namn Spädbarnsverksamheten Ling, Uppsala
Åldrar 0-1 år
Huvudnamn Uppsala Kommun, Socialförvaltningen, Råd och stöd
Ärendetyp Familjer som behöver extra stöd i föräldraskapet.
Upptagningsområde Följande delar av Uppsala: Berthåga, Björklinge, Bälinge, Centrala Staden, Ekeby, Eriksberg, Flogsta,Gamla Uppsala, Gränby, Järlåsa, Kvarngärdet, Luthagen, Löten, Norby, Nyby, Rickomberga, Skyttorp, Stenhagen, Storvreta, Svartbäcken, Tuna backar, Vattholma samt Vänge
Remissväg Familjen söker själv – insatsen hör till råd och stöd.
Insatsens omfattning/intensitet Gruppverksamhet två förmiddagar i veckan.
Antal ärenden per år 6–7 barn
Ärendefördelning/ålder Samtliga ärenden 0–1 år
Ärendelängd Två terminer, vilket innebär ca 9 mån.
Personal Två socionomer (totalt 0,5 tjänst till spädbarnsverksamheten)
Bedömningsmetoder Inga specifika relationsbedömningsmetoder.
DC:0–3R/DC:0–5
Nej
Behandlingsmetoder Miljöterapeutisk anknytnings- och samspelsbehandling samt Marte Meo
Gruppverksamhet Ja
Tillgång till barnpsykologisk bedömning Nej
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning Nej
Kontakt https://vardochomsorg.uppsala.se/personligt-stod/socialt-stod/familjeenheterna/stod-till-blivande-foraldrar-och-smabarnsforaldrar/
Epost: birgitta.wikner@uppsala.se

Andra möjligheter till samspelsbehandling för späd- och småbarnsfamiljer

BHV MHBV psykologerna erbjuder enbart stödjande samtal. Flera medarbetare har utbildning i WWW och COS-P men kan för närvarande inte erbjuda detta.

BUP Erbjuder ingen sådan verksamhet. För övriga BUP se; https://www.akademiska.se/for-vardgivare/sektioner/barn-och-ungdomspsykiatri/

Socialtjänst Heby erbjuder Marte Meo medan Tierp ger PYC i hemmet. I Uppsala finns förutom spädbarnsverksamheterna (se späd- och småbarns-verksamheter/team) också Nyckelgården, heldygnsvård eller dagvård, för familjer med barn 0-12 år. Grunden för arbetet är miljöterapi och samspelsstödjande relationsbehandling enligt Marte Meo metoden. Kompletterande metoder är Barnorienterad familjeterapi, tejping, samtal och bild.
https://vardochomsorg.uppsala.se/boende/hem-for-vard-och-boende-hvb/behandlingshem/nyckelgarden/

Prevention och promotion – några exempel

Östhammar erbjuder gruppverksamhet för Unga föräldrar vid behov.

Familjecentraler

Familjecentraler finns i Enköping, Håbo (Bålsta), Knivsta, Tierp, Uppsala (Flogsta/Ekeby, Gottsunda, Gamla Uppsala/Nyby, Liljefors, Sävja och Stenhagen), Älvkarleby och Östhammar.

Enköping Kråkans familjecentrum http://enkoping.se/hitta-verksamheter/hitta-familjecentrum/familjecentrum/krakans-familjecentrum.html och Pluto familjecentrum http://enkoping.se/hitta-verksamheter/hitta-familjecentrum/familjecentrum/pluto-familjecentrum.html

Håbo Familjecentralen Nyckelpigan i Bålsta http://www.habo.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-och-barnomsorg/oppna-forskolor/nyckelpigan---balsta.html

Knivsta http://www.knivsta.se/sv-SE/Omsorg-och-hjalp/Familj-barn-och-ungdom/Stod-till-familjen/Frohuset-familjecentral

Tierp Björkgårdens familjecentral https://www.tierp.se/tierp.se/forskola-och-utbildning/smabarn-0-5-ar/oppna-forskolan-och-familjecentralen.html

Uppsala
Familjecentralerna finns i Flogsta/Ekeby, Gottsunda, Gamla Uppsala/Nyby, Liljefors, Sävja och Stenhagen https://vardochomsorg.uppsala.se/personligt-stod/socialt-stod/familjeenheterna/stod-till-blivande-foraldrar-och-smabarnsforaldrar/familjecentral/

Älvkarleby Skutskärs familjecentrum (Ingen träff)

Östhammar Familjecentralen i Gimo https://www.osthammar.se/sv/utbildning-och-barnomsorg/forskola-och-barnomsorg/familjecentralen/

Senast uppdaterad 2018-10-13 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson