Örebro

Tolv kommuner: Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora & Örebro

20 920 invånare 0–5 år
- Gryningen, Karlskoga, BUP & Karlskoga kommuns socialtjänst
I Örebro län har invånarna i Karlskoga, Degerfors och Laxå tillgång till Gryningen. Späd- och småbarnsfamiljer i länets övriga nio kommuner har inte någon sådan möjlighet.

Namn Gryningen, Karlskoga
Åldrar Gravida och barn 0–6 år
Huvudnamn BUP, Region Örebro län. Gryningen drivs i samverkan med Karlskoga kommuns socialtjänst
Ärendetyp Familjer med betydande svårigheter relaterade till föräldraskapet.
Upptagningsområde Karlskoga, Degerfors, Laxå kommuner.
Remissväg Familjerna kan söka själva eller remitteras direkt till Gryningen från t ex MBHV, vuxenpsykiatri, socialtjänst, förskola osv
Insatsens omfattning/intensitet Från poliklinisk kontakt var eller varannan vecka till dagvård tre förmiddagar per vecka.
Antal ärenden per år 2017: 96 ärenden. Det ligger ofta runt 95–100/år.
Ärendefördelning/ålder År 2017: gravida 5 familjer; 0–3 år 33 familjer; 3–5 år 40 familjer; 6 år 18 familjer.
Ärendelängd Mediantid är 7 månader för dagsjukvård.
Personal Sex heltidstjänster; två socionomer, en beteendevetare, två förskollärare och en socialpedagog.
Vidareutbildning: Marte Meo, MIM/Theraplay, Trygghetscirkeln COS-P, Psykoterapeutisk grundutbildning (steg 1), lekarbete, CPP, Komet
Bedömningsmetoder MIM, observationer, Marte meo analys. Tesi och Lec–5
DC:0–3R/DC:0–5
Ja, DC:0–3R
Behandlingsmetoder CPP, COS-P, Marte Meo, MIM/Theraplay, psykopedagogisk vägledning, samspelsbehandling in vivo (miljöterapi), individuella samtal och samtal med föräldrarna i par, lekarbete
Gruppverksamhet Ja (varje familj har egen behandlare, men dagverksamheten sker i grupp)
Tillgång till barnpsykologisk bedömning Ja
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning Ja
Kontakt Webb: https://www.regionorebrolan.se/gryningen

Andra möjligheter till samspelsbehandling för späd- och småbarnsfamiljer

BHV Flera BHV-psykologer är utbildade i WWW och några i Marte Meo men det erbjuds sällan eller inte alls på grund av tid- och lokalbrist. Föräldrakonsultationer det vanligaste sättet att främja förälder och barns samspel.

BUP För de delar av Örebro län som inte har tillgång till Gryningen är möjligheterna till samspelsbehandling för familjer med späda och små barn idag begränsade.

Socialtjänst
Karlskoga, Degerfors och Laxå har tillgång till Gryningen. I Laxå erbjuds också Marte Meo i anslutning till familjecentralen. I Hallsberg har Familjeteamet Marte Meo och Trygghetscirkeln på sin repertoar, medan Kumla har Marte Meo och har börjat med PYC i samverkan med socialpsykiatrin. I Lekeberg kan Barnteamet och i Nora kan Vingen erbjuda Marte Meo. I Lindesberg jobbar man med Trygghetscirkeln som riktad prevention och del av behandling.

Familjebehandlingen i Örebro arbetar med samspelsbehandling med en rad olika metoder och har bland annat Marte Meo på sin repertoar.
Hällefors och Ljusnarsberg kan inte erbjuda någon samspelsbehandling

Prevention och promotion – några exempel

Askersund erbjuder föräldrastöd i hemmet med personal utbildade i KBT och familjeterapi. Erbjuder också Familjeverkstan, medan Kumla ger Trygghetscirkeln på familjecentralen.

Karlskoga Satelliten arbetar med förebyggande socialt arbete för föräldrar, barn och ungdomar. http://karlskoga.se/Stod--omsorg/Familj-barn-och-ungdom/Radgivning-for-foraldrar-barn-och-unga---Satelliten.html

Örebro Unga föräldrar Öppen gruppverksamhet för unga föräldrar. http://www.orebro.se/omsorg--stod/stod-till-barn-unga--familj/familj-foraldraskap--relationer/unga-foraldrar.html

Familjecentraler

Familjecentraler finns i Askersund, Degerfors, Hallsberg, Karlskoga, Ljusnarsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg och Nora. I Örebro kommun finns familjecentralerna Baronbackarna, Brickebackens, Oxhagen, Varberga, Vivalla, Ängens och Östernärke.

Askersund
http://www.askersund.se/utbildning-och-barnomsorg/familjecentralen.html#.WmWXmqjiY2y

Degerfors
http://www.degerfors.se/servicetjanster/vardstodomsorg/barnfamilj/familjecentralen.4.2b12a26811d3d690377800044990.html

Hallsberg
https://www.hallsberg.se/stod-och-omsorg/stod-till-barn-ungdom-och-familj/familjecentralen.html

Karlskoga
http://www.karlskoga.se/Stod--omsorg/Familj-barn-och-ungdom/Familjecentral.html

Kumla Familjens Hus
http://www.kumla.se/utbildning-och-barnomsorg/familjens-hus.html

Laxå – Killevippen
http://www.laxa.se/vardsocialomsorg/individochfamiljeomsorg/familjecentralenkillevippen.128.html

Lindesberg
https://www.lindesberg.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/familjecentralen

Nora Pirayan
https://www.nora.se/omsorghjalp/familjbarnochungdom/aktiviteter/familjecentralen.4.48017f1a1291d8a2b7b800020785.html

Örebro kommun:
Baronbackarnas familjecentral, Brickebackens familjecentral, Oxhagens familjecentral, Varberga familjecentral, Vivalla familjecentral, Ängens familjecentral, Östernärke familjecentra http://www.orebro.se/omsorg--stod/stod-till-barn-unga--familj/familj-foraldraskap--relationer/familjecentraler-med-oppen-forskola.html

Senast uppdaterad 2021-02-03 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson