Jönköping

13 kommuner: Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda & Värnamo

26 055 invånare 0–5 år
Inga späd- och småbarnsverksamheter/team identifierade

Andra möjligheter till samspelsbehandling för späd- och småbarnsfamiljer

BHV Region Jönköpings län har en Barnhälsovårdspsykologenhet som servar MHV och BHV i hela länet. Under 2017 utbildades psykologer vid enheten i WWW för att kunna erbjuda detta i alla länsdelar.

BUP Insatser vad gäller samspelsbehandling saknas. En grupp som ska verka för att utveckla samverkan och insatser för de små barnen har startats. För länk till BUP se https://www.1177.se/Hitta-vard/Jonkoping/Kontakt/BUP-mottagningen-Jkp/

Socialtjänst Trygghetscirkeln används som del av behandling efter biståndsbeslut i Aneby, Eksjö, Jönköping, Nässjö och Värnamo. I Aneby används också ICDP på samma sätt. I Tranås erbjuder Familjeverksamheten Marte Meo i anslutning till familjecentralen.

I Nässjö har man låtit sig inspireras av Malmö stads projekt AHLVA och nyligen börjat arbeta enligt deras metodik med de mest utsatta familjerna. Man arbetar med föräldrastöd till de yngsta barnens föräldrar i hemmet flera timmar i veckan. Trygghetscirkeln finns med också i detta arbete.

Vetlanda uppger att man inte kan erbjuda samspelsbehandling.
I flera svar omnämns med saknad den spädbarnsverksamhet som tidigare fanns i Jönköping.

Promotion och prevention – några exempel

Jönköpings län är väl försörjt med familjecentraler, där det pågår ett omfattande preventivt arbete. De kommuner som har Trygghetscirkeln på sin repertoar för behandling (se ovan) ger den också i regel i grupp på familjecentralerna. Förutom i de kommuner som nämnts ovan är man på gång med sådana grupper i Gislaved.

I Aneby erbjuder man spädbarnsmassage och i Eksjö arbetar man också med en riktad grupp till "sköra föräldrar". I Jönköping har man ICDP på alla familjecentraler. Där erbjuds både grupp och individuella samtal. Man är i startgroparna att starta ICDP grupp för föräldrar med funktionsnedsättning (främst NPF men även lindrig IF). Jönköping har också en grupp för Unga föräldrar. I Nässjö jobbar man med Otroliga åren och ICDP.

Familjekällan vid familjecentralen i Tranås änder sig till föräldrar med barn 0-1 år som vill ha extra stöd och hjälp i sin föräldraroll. Träffas en gång per vecka, cirka tio föräldrar med barn.

I Vetlanda finns Torsdagsgruppen på Familjecentralen. Den verksamheten drivs i samverkan mellan öppna förskolan och socialtjänsten och riktar sig till föräldrar/blivande föräldrar med skört/litet nätverk. Syftet är att umgås, göra aktiviteter tillsammans med barnen t ex sång och lek, laga mat och äta gemensamt, men inte mer än så.

Familjecentraler

Familjecentraler finns i Aneby, Eksjö, Gislaved (Gislaved och Smålandsstenar), Habo, Jönköping (Bankeryd, Dalvik, Gränna, Huskvarna, Norrahammar, Rosenlund, Råslätt, Tenhult, Väster samt Öxnehaga/Österängen), Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo.

Aneby http://www.aneby.se/Barn-och-utbildning/Familjecentralen-Oeppna-foerskolan

Eksjö
Familjecentralen i Eksjö är en samverkan mellan kvinnohälsovården och barnhälsovården vid Region Jönköpings län, och socialtjänsten och öppna förskolan vid Eksjö kommun. Familjecentralen är en mötesplats för vuxna och barn.

Gislaved: Gislaved och Smålandsstenar https://www.gislaved.se/utbildningochbarnomsorg/forskolapedagogiskomsorgochfritidshem/

Habo  http://www.habokommun.se/Barn--utbildning/familjecentral/

Jönköpings kommun: Bankeryd, Dalvik, Gränna, Huskvarna, Norrahammar, Rosenlund, Råslätt, Tenhult, Väster samt Öxnehaga/Österängen. Samtliga kan nås från följande hemsida https://www.jonkoping.se/barnutbildning/familjecentraleroppnaforskolor.4.74fef9a

Nässjö http://www.nassjo.se/Kommuninvaanare/Omsorg-och-stoed/Haelso-och-sjukvaard/Familjecentral

Sävsjö  http://www.savsjo.se/stod--omsorg/stod-till-familj-barn-och-unga/familjecentralen.html

Tranås https://www.tranas.se/familjomsorg/stodtillbarnochunga/familjecentralen.6697.html

Vaggeryd http://www.vaggeryd.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/familjecentralen-oppen-forskola.html

Vetlanda  https://kommun.vetlanda.se/omsorg-och-stod/barn-unga-och-familj/familjecentralen.html

Värnamo https://varnamo.se/omsorg-stod-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/familjecentralen.html

Senast uppdaterad 2018-10-12 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson