Gävleborg

Tio kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken & Söderhamn

18 494 invånare 0–5 år
Inga späd- och småbarnsverksamheter/team identifierade

Andra möjligheter till samspelsbehandling för späd- och småbarnsfamiljer

BHV I Gävleborg finns Barn- och familjehälsan, en psykosocial verksamhet inom primärvården för blivande föräldrar och familjer med barn 0-12 år. De psykologer och socionomer som arbetar där har både uppdrag inom MBHV och inom första linjens psykiatri. I Barn- och familjehälsan görs bedömning vid ett eller flera bedömningssamtal och därefter erbjuds behandling i grupp eller individuellt efter behov. Medarbetarna har alla minst steg 1 och COS-P och erbjuder i varierande grad både grupp och individuellt. Några har WWW-utbildning.

Barn- och familjehälsans mottagningar finns i Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Ljusdal, Sandviken och Söderhamn och utgör en första instans för blivande föräldrar eller barn vars bekymmer finns i familjesituationen eller hos barnet självt. Föräldrarna tar själva kontakt med mottagningen. Ibland kan kontakten ske med stöd från barnmorskemottagningen, barnavårdscentralen, skolhälsovården eller från andra vårdgivare. Verksamheten är ett samarbete mellan landsting och kommun.

Kompetens finns för att ge samspelsbehandling med bland annat COS-P, Marte Meo, spädbarnsmassage, samspelsbehandling i rummet samt även mentaliserande samtal om barnets behov och signaler. Utrymmet för att erbjuda samspelsbehandling till späd- och småbarnsfamiljer kan skilja sig mellan olika delar i länet.

Barn- och familjehälsan http://www.regiongavleborg.se/om/organisation/halso--och-sjukvard/primarvard/Familjehalsan/Barn--och-familjehalsan/

BUP I Gävleborg erbjuder BUP inte bedömning eller behandling gällande samspel för barn under 6 år. Se https://www.1177.se/Gavleborg/Tema/Barn-och-foraldrar/Barn-i-varden/Barn--och-ungdomspsykiatrin-BUP/Barn--och-ungdomspsykiatrin-BUP-i-Gavleborg/

Socialtjänst Marte Meo finns inom ramen för Familjestödet i Gävle, Hudiksvall och Ljusdal. Trygghetscirkeln är väl etablerad i Gävleborgs län och används både som dela av behandling inom socialtjänstens öppenvård i Bollnäs, Gävle, Sandviken och Söderhamn och i det preventiva arbetet (se länkar nedan).

Promotion och prevention – några exempel

Trygghetscirkeln erbjuds vid familjecentralerna i Gävle, Ockelbo, Sandviken och Söderhamn. Hudiksvall har föräldrautbildning Familjeverkstan (3-12år). I Ljusdal träffar en fältsekreterare från socialtjänsten spädbarnsfamiljer både i familjecentralens öppna verksamhet och individuellt när behov finns, och kan följa med BVC på hembesök. Verksamheten "Va med" på familjecentralen riktar sig till familjer med invandrarbakgrund.
Bollnäs Trygghetscirkeln via socialtjänstens öppenvård, http://www.bollnas.se/index.php/startsida-familjestod
Gävle Trygghetscirkeln via familjestödet https://www.gavle.se/service-och-information/omsorg-och-stod/rad-och-stod-for-familj-barn-och-unga/rad-och-stod-till-foraldrar/familjestodet-erbjuder-rad-och-stod-till-foraldrar/aktuella-foraldragrupper-hos-familjestodet/ och båda familjecentralerna
Ockelbo Trygghetscirkeln http://www.ockelbo.se/PageFiles/3789/folder.pdf
Söderhamn Trygghetscirkeln (Familjeteamet/Familjecentralen) http://www.soderhamn.se/omsorgochstod/familjbarnochungdom/stodtillfamiljen/familjeteamet.4.7d9f35391181509ed33800015084.html

Familjecentraler

Familjecentraler finns i Bollnäs, Gävle (Sätra och Andersberg), Ljusdal, Nordanstig (Harmångers och Bergsjö), Ockelbo, Sandviken (Sandviken och Storvik), Söderhamn (Söderhamn och Ljusne).

Bollnäs familjecentrum http://www.bollnas.se/index.php/familjecentrum

Gävle – Familjecentralen Sätra http://www.gavle.se/Omsorg--hjalp/Familj-barn-och-ungdom/Stod-till-familjen/Familjecentral-Satra/ och familjecentralen Andersberg http://www.gavle.se/Omsorg--hjalp/Familj-barn-och-ungdom/Stod-till-familjen/Familjecentral-Andersberg/

Ljusdal https://www.ljusdal.se/omsorgstod/halsoochsjukvard/familjecentrum.4.f03937e14b78554b8421de5.html

Nordanstig – Harmångers familjecentral och Bergsjö familjecentral gemensam hemsida: http://www.nordanstig.se/Barn-Skola--Utbildning/Forskola/Familjecentraler.html

Ockelbo http://www.ockelbo.se/Invanare/Barn--Utbildning/Familjecentralen/

Sandviken: Sandvikens familjecentral https://sandviken.se/bvfamiljecentral och familjecentralen Storvik https://sandviken.se/kommun/forvaltningar/individochfamiljeomsorgsforvaltningen/verksamheter/storviksfamiljecentral.4.3f5909f211566260e7580002109.html

Söderhamn: Söderhamns familjecenter http://www.soderhamn.se/stodradgivning/barnfamilj/familjecenter.4.11e321491179eaa6008800017036.html

Senast uppdaterad 2018-10-12 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson