Dalarna

15 kommuner: Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro & Älvdalen.

19 000 invånare 0–5 år
- Familjeterapienheten Dalarna (BUP).
Länets samtliga kommuner har tillgång till denna verksamhet.

Namn, ort Familjeterapienheten, Falun
Åldrar Familjeterapienhetens team för späda och små barn (0–4 år) inom BUP Dalarna.
Huvudman Landstinget Dalarna. Enheten för små barn är en integrerad del av Familjeterapienheten.
Upptagningsområde  Dalarna - länsövergripande
Ärendetyp Anknytningssvårigheter/samspelssvårigheter.
Enheten har även ett nära samarbete med Kunskapscentrum neuropsykologi inom BUP Dalarna utifrån Essence-perspektiv
Remissväg Remiss via närmaste öppenvårdsmottagning inom BUP
Insatsens omfattning/intensitet I regel 3 h/1 gång i veckan.
Antal ärenden per år Ingen uppgift
Ärendefördelning/ålder Ingen uppgift
Ärendelängd Varierande
Personal 7 heltidstjänster; 1 psykolog, 2 socionomer, 3 leg psykoterapeuter, 1 sjuksköterska
Vidareutbildningar: Marte Meo, familjeterapi (steg 1), COS-P
Bedömningsmetoder
Stockholms riktlinjer för späda och små barn
DC:0–3R 
DC:0–3R/DC:0–5
Ja, DC:0–3R
Behandlingsmetoder
Intensiv familjeterapi (IFT), Marte Meo, COS-P
Gruppverksamhet
Ingen för närvarande.
Tillgång till barnpsykologisk bedömning
Ja
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning
Ja
Kontakt http://www.ltdalarna.se/Halso--och-sjukvard/Specialiserad-vard/Barn--och-ungdomspsykiatri/Familjeterapienheten/

Andra möjligheter till samspelsbehandling för späd- och småbarnsfamiljer

BHV BHV-psykologerna i länet kan ge samspelsbehandling i begränsad omfattning, t ex WWW, eller samspelsfokus in verbis (WMCI). Vid mer omfattande behov remitteras familjen vidare till BUP:s familjeterapienhet som beskrivs i avsnittet för späd- och småbarnsverksamheter/team.

BUP se beskrivningen av späd- och småbarnsverksamheter/team samt http://www.ltdalarna.se/Halso--och-sjukvard/Specialiserad-vard/Barn--och-ungdomspsykiatri/

Socialtjänst Inom öppenvården i Borlänge arbetar man med samspelet i späd- och småbarnsfamiljer, och Trygghetscirkeln fungerar som komplement till övriga behandlingsinsatser. I Falun erbjuder man Marte Meo och Trygghetscirkeln. Familjebehandlarna i Rättvik kan arbeta miljöterapeutiskt i hemmet (samspelsbehandling in vivo) med dessa familjer men hänvisar till BUPs familjeterapienhet i Falun när insatserna inte räcker. Leksand har ingen riktad behandling till familjer med späda barn.

Prevention och promotion – några exempel

I Leksand erbjuds förstagångsföräldrar sammanlagt 12 gruppträffar före och efter förlossning. I Ludvika ges såväl Småbarnsliv (1-3 år) samt kurser i spädbarnsmassage på familjecentralen.

Ludvika
Småbarnsliv http://www.ludvika.se/omsorgstod/familjbarnochungdom/stodtillfamiljbarnochungdom/

Familjecentraler

Familjecentraler finns i Avesta, Borlänge, Falun (familjecentralen Elsborg och familjecentralen Britsarvet), Gagnef (Familjens Hus), Hedemora, Leksand (Bönan), Ludvika (Vill-Gott), Mora och Vansbro.

Avesta  https://www.1177.se/Blekinge/Hitta-vard/Dalarna/Kontakt/Familjecentrum/

Borlänge
Gemensamma krafter https://www.borlange.se/omsorg-och-hjalp/gemensamma-krafter/

Falun
, familjecentralen Elsborg och familjecentralen Britsarvet https://www.falun.se/utbildning--barnomsorg/familjecentraler.html

Gagnef
, Familjens Hus http://www.gagnef.se/stoed-omsorg-och-vaard/familjens-hus/

Hedemora 
http://www.hedemora.se/familjecentralen

Leksand
Familjecentralen Bönan http://www.leksand.se/Omsorg-och-hjalp/Familj-barn-och-ungdom/Familjecentralen-Bonan/

Ludvika, Vill-Gott https://www.1177.se/Hitta-vard/Dalarna/Kontakt/Familjecentral-Ludvika/

Mora Familjecentrum http://www.mora.se/Stod--omsorg/Nyheter-Stod--omsorg/Mora-allt-narmare-en-familjecentral/

Vansbro Familjecentrum http://www.vansbro.se/invanare/utbildning-forskola/oppen-forskola

Senast uppdaterad 2018-10-12 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson