Utvecklingsregionerna

Tre landsting och en region har valts ut av Socialstyrelsen och deltar i det nationella utvecklingsarbetet för stöd till barn som anhöriga.

Det gemensamma utvecklingarbetet leds av Nka som stöttar landstingens och regionens arbete och bidrar till att sprida erfarenheterna.

Läs mer om utvecklingsregionernas utvecklingsarbete genom att klicka dig vidare på deras logotyper eller via länkarna till höger.

Artikel: Dags för slutraport
 

Landstinget Dalarna logotype

 

Region Jönköpings län logotype

 

Region Östergötland logotype

 

Västra Götalandsregionen logotype

 

Kontakta projektledarna:

Landstinget i Dalarna, Gunilla Apell
Landstinget i Jönköpings län, Johanna Eriksson
Landstinget i Östergötland, Caroline Sjödell
Västra Götalandsregionen, Christina Ramnfors

Senast uppdaterad 2017-10-06 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson