Broschyrer om psykisk ohälsa

För barn & unga

Broschyr om när mamma eller pappa är psykiskt sjuk
Mind (fd Svenska föreningen för psykisk hälsa) har producerat en broschyr med information till barn och ungdomar som lever med en vuxen som lider av psykisk sjukdom.
Läs broschyren "Vad du kan behöva veta när din mamma eller pappa är psykiskt sjuk" (pdf, nytt fönster)

Infoteket i Uppsala har producerat en rad skrifter riktade till barn och som på ett lättfattligt sätt beskriver olika psykiska sjukdomar, se nedan.

"Saras pappa har PSD"
Broschyren handlar om sjuåriga Sara. Hennes pappa blir en dag jätterädd vid en utflykt i skogen och detta oroar henne.

"Maria får en psykos"
I ungdomsskriften  får vi läsa om en ung tjej som börjar höra röster, får för sig en del saker som inte stämmer med verkligheten och mår dåligt. 

"Emmas pappa får mani"
I Emmas pappa får mani kan du läsa om bipolär sjukdom, hur den yttrar sig hos vuxna och hur man kan bete sig när man har en manisk period.

"Lenas mamma får en depression"
En berättelse om hur en förälder kan vara när hon drabbats av depression.

"Kalles mamma får en psykos"
I broschyren/boken får du lära dig hur det kan vara när en förälder blir psykotisk.

"Jonas pappa har tvångssyndrom"
Här följer vi Jonas och hur han upplever sin pappas tvångsmässiga beteende.

"Hannahs mamma får en fobi"
Vi läser om Hannahs mamma och hur en getingfobi kan påverka en förälders vardag.

"Linus mamma har en utvecklingsstörning"
En berättelse om hur det kan vara att ha en förälder med utvecklingsstörning och vilken hjälp det går att få.

Skrifterna ovan finns att beställa här mot en kostnad.

"Vad är det med våra föräldrar?"
Västerbottens läns landsting har låtit översätta Tytti Solantaus bok "Vad är det med våra föräldrar?". Det är en handbok för barn och ungdomar som tar upp funderingar och frågeställningar som de kan ställas inför när någon vuxen i deras närhet drabbas av psykisk ohälsa. Exempel på frågeställningar är "Kommer jag också att bli sjuk?" eller "Varför är mamma alltid arg, det var hon inte förr?". När barn under 12 år läser boken bör de ha en vuxen med som kan förklara det som kan vara svårt att förstå.
Boken går att beställa från psykiatri.skelleftea@vll.se
Läs boken "Vad är det med våra föräldrar?" (pdf nytt förnster)

I vårt bibliotek hittar du även tips på filmer och böcker!

Senast uppdaterad 2014-09-29 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson