Broschyrer om missbruk

För barn & unga


Inom temat "Barn och ungdomar till föräldrar med missbruksproblematik" har vi ännu inte funnit någon broschyr, men i vårt bibliotek finns förslag på böcker inom samma tema. Besök vårt digitala bibliotek, och ta dig vidare på
Barn som anhöriga och skriv in sökordet missbruk så får du upp titlar på böcker i ämnet.

Skulle du känna till någon broschyr inom temat "Barn och ungdomar till föräldrar med missbruksproblematik" tar vi tacksamt emot tips.

Bild på Pauline Johansson
Pauline Johansson

Forskare/möjliggörare samt projektledare Barn som anhöriga.

Pauline Johansson är sjuksköterska och lektor, och har disputerat inom området mobil informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom omvårdnad. Har tidigare arbetat som sjuksköterska inom cancervård och palliativ vård, samt med forsknings- och utvärderingsarbete inriktat mot palliativ vård, familjefokuserad omvårdnad och mobil IKT för patienter, sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Arbetar nu som forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga, och som lektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

 

I vårt bibliotek hittar du även tips på filmer och böcker!

Senast uppdaterad 2014-09-29 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson