Broschyrer om allvarlig fysisk sjukdom

För barn & unga

MIN BOK
MIN BOK är producerad av Karolinsk universitetssjukhuset och är en bok som tar upp olika teman som är aktuella när en nära vuxen drabbats av sjukdom. I boken står beskrivet hur det kan bli annorlunda hemma och olika moment på sjukhuset så som undersökningar och förberedelse inför besök hos den som är inlaggd på sjukhuset. Även känslor och reaktioner har ett stort utrymme i boken som överlämnas till den unge och blir dennes egen bok däe en del ger utrymme för egna reflektioner. Boken är inte riktad till någon specifik sjukdom utan kan användas inom alla områden.
Boken finns att beställa på
kontaktaKP@karolinska.se


 "Min bok"
Den här boken har tagits fram av Landstinget i Jönköping och som underlättar att prata med barn om hur det är att ha ett syskon eller en förälder/vårdnadshavare som ligger på sjukhus. I boken finns beskrivet vad som händer på sjukhuset samt utrymme för barnet att själv skriva och/eller rita sina tankar och känslor.
Läs broschyren "Min bok" (pdf, nytt fönster)

I vårt bibliotek hittar du även tips på filmer och böcker!

Senast uppdaterad 2014-09-29 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson