Webbplatser om missbruk

För barn & unga


Drugsmart
Drugsmart är en webbsida för ungdomar, men kan med fördel även läsas av vuxna för att öka förståelsen för ungdomars tankar kring droger.
Läs mer på drugsmart.com (nytt fönster) 

Maskrosbarn
Maskrosbarn är en ideell förening som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar och eller är psykiskt sjuka.
Läs mer på maskrosbarn.org (nytt fönster)

Tryggabarnen
Tryggabarnen är en webbsida för ungdomar som har någon nära som missbrukar eller har missbrukat. Här kan du få inormation och stöd.
Läs mer på tryggabarnen.org (nytt fönster)

UMO
På UMO´s webbsida kan du läsa om alkohol,tobak och droger. En av rubrikerna lyder:om att bo med en vuxen som använder droger. Här kan du få råd och tips samt även ta del av andras berättelser om hur det är att leva med någon som missbrukar. Det finns också filmer och tips på böcker i ämnet men också råd om hur du kan gå till väga för att få hjälp.
Läs mer på umo.se (nytt fönster)

Tjejjouren
På Tjejjourens webbsida kan du både läsa om olika missbruk och chatta med andra i samma situation eller ställa frågor. Tjejjourer finns många orter runt om i landet.
Läs mer på tjejjouren.se (nytt fönster)

SIMON Svenskar och invandrare mot narkotika
SIMON är en mångkulturell organisation som arbetar för att motverka drogmissbruk, främlingsfientlighet och rasism och för en ökad integration i samhället. På webbplatsen kan man ta del av material som tar upp missbruk ur ett interkulturellt perspektiv. 
Läs mer på SIMON:s webbplats 

I vårt bibliotek hittar du även tips på filmer och böcker!

Senast uppdaterad 2014-09-29 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson