Webbplatser om allvarlig fysisk sjukdom

För barn & unga


Cancerfonden
Här hittar du information om cancer samt ges möjlighet att läsa om andra unga som lever som anhörig till någon som drabbats av cancer. Här finns också möjlighet att delta i olika forum med andra som är i samma situation som dig.
Läs mer på Cancerfondens webbplats (nytt fönster)

HDYO
Huntingtons Disease Youth Organization är en internationell ideell frivilligorganisation som inrättats för att ge stöd till unga människor runt om i världen, som påverkas av Huntingtons sjukdom. På denna webbplats finner du filmer, böcker och information som handlar om sjukdomen i sig, men också om hur andra upplerver sin situatuion. Du kan även ställa frågor kring sjukdomen och hur det är att leva i en familj där någon drabbats av Huntingtons sjukdom. Sidan är på engelska och vänder sig till alla, allt från barn till ungdomar, vuxna och professionella
Läs mer på HDYOs webbplats (nytt fönster)

Unganhörig
Denna sida handlar om att vara ung anhörig till någon med demens.
Läs mer på Unganhorig.se (nytt fönster)

Näracancer
Den här sidan är till för dig som är ung och står nära någon som har cancer. Alla som berörs av cancer behöver få veta vad som händer. Här möter du andra unga i liknande situation och kan få svar på dina frågor av sjukvårdspersonal.
Läs mer på naracancer.se (nytt fönster)
Här hittar du Nära Cancers filmer om sjukdomen (nytt fönster)

Kräftens bekämpelse
Kräftens bekämpelse är en dansk webbsida där du hittar information om cancer. Du finner råd och stöd både i text och film. Här beskriver psykolog reaktioner hos barn och ungdomar som anhöriga till någon nära som drabbas av cancer. Även unga personer berättar i korta filmer om sina reaktioner och upplevelser som anhörig till närsående som drabbas av cancer.
Läs mer på cancer.dk (nytt fönster)

I vårt bibliotek hittar du även tips på filmer och böcker!

Senast uppdaterad 2014-09-29 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson