Vad innehåller utbildningen?

I webbutbildningen får du veta mer om paragrafen (§2g) och du kommer att få
se ett antal exempelfall för att förstå hur den bör tillämpas. Det finns också
en del i utbildningen som görs i grupp för att tillsammans se hur man kan
beakta barns behov av information, råd och stöd på din arbetsplats.

• Vad innebär lagstiftningen?
• Vad innebär barnets bästa?
• Vad menas med information, råd och stöd?
• Hur bedömer man barns behov?
• Vem gör vad på vår arbetsplats?
• Vem vänder jag mig till om jag är osäker?

Webbutbildningen syftar till att ge kännedom och kunskap om tillämpning av lagen.§2g i HSL

Senast uppdaterad 2016-03-15 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson