Uppsala

" På akutmottagningen vid Akademiska Sjukhuset Uppsala finns en 16 år lång erfarenhet av att se till anhörigas behov. Anette Marklund är samordnare på 50 % tjänst där Stöd till anhöriga barn och vuxna på akutmottagningen ingår. Det innebär ansvar för utbildning, information om nyheter och utveckling av rutiner till personal. Man arbetar mycket målmedvetet för att ta fram och implementera handlings- och aktivitetsplaner. Att det ska finnas rutiner för stöd till anhöriga barn och vuxna är sedan tidigare beslutat av politiken och finns inskrivet i landstingets styrdokument

En undersköterska är alltid avsatt på schemat för att, oavsett tid på dygnet eller dag i veckan, avdelas som anhörigstödjare till både barn och vuxna. Om patienten avlider erbjuds efterlevandesamtal efter två veckor och 3 månader av den som var anhörigstödjare. Samarbetet med sjukhuskyrkan och kuratorsverksamheten är tydligt och viktiga resurser för den stödjande insatsen."

Läs mer om hur akutkliniken i Uppsala organiserat sitt arbete med omedelbart stöd och viktig återkoppling med uppföljningssamtal som erbjuds familjen återkommande en tid efter dödsfallet (pdf).

När livet gör oss illa (pdf).

Anette MarklundFör mer information och kontakt:
Anette Marklund
Anhörigstödsamordnare/Bemanningsassistent
Akutmottagningen
Akademiska sjukhuset Uppsala
018-611 97 66
anette.m.marklund@akademiska.se

Senast uppdaterad 2016-03-08 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson