Jönköping

På höglandet i Jönköpings län ville man bli bättre på att ge ett bra bemötande och stöd till barn och ungdomar vid oväntad död hos en förälder eller syskon.

I ett brett samarbete mellan elevhälsa, psykiatri, ambulanssjukvård, akutsjukvård och primärvård samt en förälder som anhörig har en modell för att säkra barnets rätt till information, råd och stöd utvecklats. Som grund för arbetet låg den kartläggning framtagen av Socialstyrelsen  När förälder oväntat avlider. Modellen har nu implementerats och används i hela region Jönköpings län.

Checklista för uppföljning av barn i sorg – ambulans/akutmott.

Skärmdump från Jönköpings Intranet

Intervju med Lenita Pettersson, ambulanssjuksköterska, Höglandsområdet, Jönköpings län.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

 

Föreläsning från konferensen Stöd till barn när förälder oväntat avlider 2015

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2016-03-09 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson