Akutkortet

Akutkortet syftar till att underlätta kontaktvägarna i vården för den drabbade familjen, så att man så enkelt och snabbt som möjligt kan få viktiga besked.

Framsidan ger information om det jag som vuxen ska tänka på har betydelse för det barn som drabbats vid en plötslig och svår händelse. Baksidan ger plats för uppgifter om vart den anhörige förts. Här ska också namnet på den person, oavsett profession, som haft kontakt med barnen i samband med händelsen, framgå. Tanken är att underlätta en eventuell kontakt t ex för att få svar på frågor som kan komma upp i ett senare skede.

Kortet kopieras och förvaras i ambulans-, räddnings- och polisbilar. Det överlämnas till den vuxne närstående som finns i barnets närhet vid händelsen. I undantagsfall kan kortet lämnas till annan vuxen, t ex skolpersonal, som finns i barnets närhet i den uppkomna situationen .

Senast uppdaterad 2016-03-10 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson