Samtalsverktyg

Samtalsverktyg

BRA- modellen Stiftelsen Allmänna Barnhuset bedriver sedan 2011 ett utvecklingsarbete med namnet BRA, Barns, Rätt, som Anhöriga. Syftet är att med utgångspunkt i lag och barnkonvention bidra till att barn uppmärksammas, får information och vid behov stöd.
Klicka här för att läsa mer.

"10 önskningar från ett barn som anhörig till hälso- och sjukvårdpersonal och andra vuxna" pdf

www.snakketøyet.no

Senast uppdaterad 2016-03-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson