Om barns behov av information, råd och stöd

När någon i en familj har en allvarlig sjukdom eller skada eller när en förälder avlider, påverkas hela familjen. Hur föräldrarna och andra viktiga vuxna bemöter och ger barnet stöd är av stor betydelse. I en svår och kanske livsavgörande situation är det inte alltid man som förälder eller närstående förmår att räcka till för sitt barns behov.

Hälso- och sjukvårdspersonal har en viktig uppgift att möta föräldrar och barn i det kaos som uppstår, så att de kan förstå vad som händer och får möjlighet att bearbeta sina upplevelser.

Om barn lämnas ensamma med svåra tankar och oro och skapar sin egen bild av vad som hänt är det ofta värre än verkligheten. Barn tar också lätt på sig skuld och kan uppleva skam för det som hänt.

Genom att lyssna in barnets frågor, berätta vad som hänt och vad som kommer att hända under närmaste tiden, kan vi förmedla trygghet och tillit.

Ny forskning visar att ett bra stöd underlättar att hantera svåra situationer både nu och i framtiden och kan t o m minska risken för egen framtida ohälsa. Barn som anhöriga. Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider.
Ladda ner rapport

Senast uppdaterad 2015-12-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson