Arbetsgivare för anhöriga

Ett hållbart arbetsliv i livets alla skeden

Arbetsgivare för anhöriga är ett samarbetsprojekt mellan Anhörigas Riksförbund, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och arbetsgivare som utvecklar stöd till yrkesverksamma anhöriga för ett hållbart arbetsliv i livets alla skeden.

För att läsa mer om verksamheten och ansluta ditt företag till nätverket Arbetsgivare för anhöriga, besök webbplatsen.

Berätta din historia!

Är du yrkesverksam anhörig och vill dela med dig av din erfarenhet? Har du fått stöd och hjälp från arbetsgivaren och kollegorna? Har du fått lösa din situation på egen hand och vill du nu vara med att påverka?

Kontakta oss!