Referenser

Johansson L, Sundstrom G & Hassing LB. (2003). State provision down, offspring's up: the reverse substitution of old-age care in Sweden. Ageing and Society 23, 269-80.

Johansson L. (2007). Anhörig – omsorg och stöd. 1. uppl. ed. Lund: Studentlitteratur.

Socialstyrelsen. (2006). Omsorg människor emellan, En översikt av omsorgsgivande i den svenska befolkningen. Stockholm: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen och Linköpings Universitet. (2007). Närstående till äldre – deras behov och användning av stöd. Stockholm: Socialstyrelsen.

Yeandle S, Cinnamon B, Buckner L, Shipton L & Suokas A. (2006). Who cares wins, the social and business benefits of supporting working carers. Sheffield: Sheffield Hallam University, Centre for Social Inclusion & Ace National: action for carers and employment.

Senast uppdaterad 2016-01-07 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson