Referenser

Anhörigas Riksförbund. (2006). Sveriges Anhörigas Riksförbunds
verksamhetsberättelse för 2006. [cited 2007 08 09]; Finns på:
www.ahrisverige.se 

Andrén S. (2006). Family caregivers of persons with dementia: experiences of
burden, satisfaction and psychosocial intervention. Malmö: Depture of
Health Sciences, Malmö Universitetssjukhus.  Lunds Universitet.

Archbold PG, Stewart BJ, Miller LL, Harvath TA, Greenlick MR, Van
Buren L, et al. (1995). The PREP system of nursing interventions: a pilot test with
families caring for older members. Preparedness (PR), enrichment (E) and
predictability (P). Research in Nursing & Health. 18(1), 3-16.

Ducharme F, Lévesque L, Lachance L, Giroux F, Legault A & Préville M. (2005).
"Taking care of myself", Efficacy of an intervention programme for
caregivers of a relative with dementia living in a long-term care setting.
Dementia 3(1), 23-47.

Ducharme F, Lévesque L, Zarit SH, Lachance L & Giroux F. (2007). Changes in
Health Outcomes among Older Husband Caregivers: A One-Year
Longitudinal Study. International Journal of Aging & Human
Development. 65(1),  73-96.

Johansson L. (2007). Anhörig – omsorg och stöd. 1. uppl. ed. Lund:
Studentlitteratur.

Kristensson Ekwall A. (2004). Att vara närstående till person med vård – och
omsorgsbehov. In:  Närståendes behov. Omvårdnad
som akademiskt ämne III s. 73-82 (Eds Östlinder G). Stockholm: Svensk
Sjuksköterskeförening;

Lundh U. (1999). Family carers. 4: Designing services to support family carers in
Sweden. British Journal of Nursing. 8(12), 787-90.

Lundh U. (2004). Att vara närstående till person med demens. In:
Närståendes behov. Omvårdnad som akademiskt ämne III s. 37-44 (Eds Östlinder G).
Stockholm: Svensk Sjuksköterskeförening.

Magnusson L. ( 2005). Designing a responsive support service for family carers of
frail older people using information and communication technology.
Göteborg: Göteborgs Universitet.

Nolan M, Grant G & Keady J. (1996). Understanding family care: a
multidimensional model of caring and coping. Buckingham: Open
University Press.

Regeringskansliet. (2005). Pressträff om regeringsbeslut om
Kompetensstegen. Rapport Nr 2004:10. Stockholm: Regeringskansliet.

Schumacher KL, Stewart BJ, Archbold PG, Dodd MJ & Dibble SL.  (2000). Family
caregiving skill: development of the concept. Research in Nursing Health.
23(3), 191-203.

Socialstyrelsen. (2007). Forskning som speglar vården i livets slutskede:
sammanställning av aktuell forskning. Stockholm: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen. (2010). Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående. Lägesbeskrivning 2010. Stockholm: Socialstyrelsen.

Svenska Röda Korset. (2006). Utan anhöriga skulle äldreomsorgen kollapsa.
Röda Korsets tidning: Henry [cited 2007 08 09]; Finns på:
www.redcross.se 

Senast uppdaterad 2016-01-07 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson