Referenser

Hanson EJ, Tetley J & Clarke A. (1999). Respite care for frail older people and
their family carers: concept analysis and user focus group findings of a
pan-European nursing research project. Journal of Advanced Nursing. 30(6), 1396-407.

Johansson L. (2007). Anhörig – omsorg och stöd. 1. uppl. ed. Lund:
Studentlitteratur.

Malmberg B, Ernsth M & Svensson G. (2002). Då är det bara att ta nya tag.
Avlösningsvård i Jönköpings län. Stockholm: Socialstyrelsen.

Nolan M, Hanson E, Magnusson L &  Andersson B-A. (2003). Gauging quality in
constructivist research: The ÄldreVäst Sjuhärad model revisited. Quality
in Ageing – Policy, Practice & Research. 4(2), 22-27.

Schulz R. (2001). Some critical issues in caregiver intervention research. Aging and
Mental Health. 5 Suppl 1, 112-5.

Socialstyrelsen. (2004). God vård i livets slut : en kunskapsöversikt om
vård och omsorg om äldre. Stockholm: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen. (2005). Kommunerna kan ansöka om projektmedel för
att utveckla varaktiga stödformer för anhöriga. Stockholm: Socialstyrelsen

Socialstyrelsen. (2007). Forskning som speglar vården i livets slutskede :
sammanställning av aktuell forskning. Stockholm: Socialstyrelsen.

Westlund P. (2002). Socialt synsätt i äldreomsorgen. Emmaboda serviceområde
Rapport nr 2002:2. Kalmar: Fokus Kalmar Län.

Senast uppdaterad 2016-01-07 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson