Hur bli jag anställd som anhörigvårdare?

Vem bestämmer om jag kan bli anställd som anhörigvårdare och hur går det till?

Svar: Det är olika regler i olika kommuner för hur och om man anställer anhöriga som anhörigvårdare. Det kan gå till så att vårdtagaren ansöker hos biståndshandläggaren om att få sina behov prövade för att se om han/hon har rätt till en insats från hemtjänsten. Om det visar sig vara aktuellt kan anhörigvårdaren söka anställning hos verksamhetschefen för hemtjänsten. Det är verksamhetschefens beslut huruvida den anhörige anställs eller inte. Ofta genomförs en anställningsintervju och man bedömer om anhörigvårdaren är kapabel att utföra det jobb som vårdtagaren kräver. Den anställda anhörigvårdaren har samma rättigheter och skyldigheter som övrig hemtjänstpersonal.

Senast uppdaterad 2013-04-17 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson