Anhöriga i välfärden – stöd och förutsättningar

Tid
Ämne
Anhöriga i välfärden – stöd och förutsättningar
Plats
Digitalt
Skapad

Den 18 maj anordnar SKR en webbsänd temadag om anhöriga och socialtjänstens stöd.

Under webbsändningen kommer man lyfta frågor som rör vilken roll anhöriga har i välfärden, hur pandemin har påverkat anhörigas situation, vilket stöd som efterfrågas och hur samordningen mellan kommuner och regioner ser ut.

Medverkar gör bland annat Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Socialstyrelsen, Anhörigas riksförbund och kommuner.

Webbsändningen riktar sig främst till förtroendevalda, chefer inom socialtjänst och omsorg, strateger och medarbetare inom anhörigstöd, samt hälso- och sjukvårdspersonal. 

Datum: 18 maj 2021
Tid: Kl. 10.00-16.00
Plats: Online. Sändningen kan ses till den 18 maj 2022.
Kostnad: 1900 kr exklusive moms. 
Anmälan

Läs mer på SKR:s webbplats

Senast uppdaterad 2021-04-22 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson