Yrkesverksamma anhöriga

På nästan alla arbetsplatser finns det någon som vårdar eller hjälper en närstående. Det kan vara en mamma med demenssjukdom, en son med funktionshinder eller en granne med Parkinsons sjukdom. Många anhöriga har ibland svårt att fokusera på sina arbetsuppgifter, stressen och oron över den närståendes välbefinnande kan lätt ta överhanden.

Enligt en rapport från Socialstyrelsen vårdar, hjälper eller stödjer närmare var femte person i vuxen ålder en anhörig. Minst 900 000 av dessa är yrkesverksamma. Uppskattningsvis tvingas 100 000 personer att gå ner i tid eller säga upp sig helt till följd av anhörigomsorg.

Med små medel kan arbetsgivare underlätta för de medarbetare som tar hand om en närstående. Mindre förändringar behöver inte medföra extra kostnader men det ökar medarbetarens motivation, välbefinnande och effektivitet. Något som såväl arbetsgivare som medarbetare och närstående vinner på.

Arbetsgivare i den engelska motsvarigheten Employers for Carers har sett tydliga positiva effekter hos de medarbetare som är yrkesverksamma anhöriga. Det handlar bland annat om minskad stressrelaterad sjukfrånvaro, minskad personalomsättning och ökad arbetstillfredsställelse.

Det är vad projektet och nätverket Arbetsgivare för anhöriga handlar om.