Vem hjälper den som hjälper?

När det värsta händer

”Jag lever med sorgen varje dag. Men idag mår jag bra – känner mig inte rädd för någonting längre. Det värsta som kan hända har redan hänt.” Pirjo.

Att se anhöriga som en resurs

En film om psykisk ohälsa och att se anhöriga som en resurs inom vården.

"Anhöriga själva drabbas av psykisk ohälsa"

Ingrid Lindholm, projektledare för Anhörigprojektet beskriver situationen för anhöriga som vårdar någon närstående.

Vem hjälper den som hjälper?

Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst. Men när vården inte räcker till tvingas många anhöriga ta det övergripande vårdansvaret. Något som ofta leder till att de själva drabbas av psykisk ohälsa, blir sjukskrivna eller tvingas går ner i arbetstid.

Anhörigprojektet

Materialet på denna sida är framtaget av Anhörigprojektet, ett projekt som finansierades av Allmänna arvsfonden och drevs av Schizofreniförbundet och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) som är ett nätverk bestående av tretton medlemsorganisationer.

Senast uppdaterad 2017-10-24 av Emil Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson