ኣብ ከተማ ሰባት ይጥምቱኒ - Nationellt kompetenscentrum anhöriga

ኣብ ከተማ ሰባት ይጥምቱኒ

ሓደ መዓልቲ ምስ ማማን ፓፓን ኣብ ውሽጢ ከተማ ኔርና።
ሽዑ ኵላቶም ሰባት ይጥሙትኒ ነይሮም። ደስ ዘይብል እዩ ነይሩ ንዓይ ከም ዝመስለኒ።
ሓዚነ።
ንማማን ፓፓን ሓቲተዮም።
"ስለምንታይ ኵሎም ይጥምቱኒ ኣለዉ?"
ስባት ንመንበር ዓረብያይ ይጥምቱ ከም ዘለዉ ገሊጾሙለይ።
-እታ ሓንቲ ክትገብርያ ትኽእሊ፡ ዕሽሽ ምባሎም እዩ።
ሰባት ኵሉ ግዜ ክጥምቱኺን ምናልባት ስለምንታይ ኣብ መንበር ዓረብያ ኮፍ ምባልኪ ክሓቱኽን እዮም።
ግን እዚ ኣበር ኣለኪ ማለት ኣይኮነን፡ ኢሎምኒ።
ሽዑ ጽቡቕ ተሰሚዑኒ።
ንማማን ፓፓን ገለ ነገር እንተ ዘይብሎም ነይረ፡ ሕዝንቲ ኾይነ ምቐጸልክዎ ነይረ።

/ፋብያን፡ 10 ዓመት

Snackeboda. Bild på en ”prata”

መወዳእታ ብ2018-02-05 ተሓዲሹerika.wermeling@funktionsratt.se, ሓላፍተት ዘለዎ ኣሕታሚ Opratat