ብኽያተይ ክወጽእ ክኽእል ኣለዎ። - Nationellt kompetenscentrum anhöriga

ብኽያተይ ክወጽእ ክኽእል ኣለዎ።

ኣነ ክሓዝን ከለኹ፡ መብዛሕትኡ ግዜ ይበኪ ወይ ከኣ ንማማ ይነግራ።
ኣደይ ጽቡቕ ኢዩ ኢያ ትብል።
ሽዑ ከተጸነኣኒ ትኽእል ኢያ።
ኵሉ ሰብ ሓደ ሓደ ግዜ ይሓዝን እዩ ትብለኒ።
ሽዑ ከም ዝሓዘንካ እንተ ዘይኣርኢኻዮ፡ ኣብ ርእስኻ ወይ ከብድኻ ተሪፉ ቃንዛ ክገብረልካ ይኽእል እዩ።
እቲ ንብዓት ክወጽእ ከሎ ደስ እዩ ዝብል።
ብኡ ምኽንያት እየ ዝነግር ዘለኹ።

/ኤልቪራ፡ 11 ዓመት

መወዳእታ ብ2018-02-05 ተሓዲሹerika.wermeling@funktionsratt.se, ሓላፍተት ዘለዎ ኣሕታሚ Opratat