ኛኽ ምባል ግደፍዎ - Nationellt kompetenscentrum anhöriga

ኛኽ ምባል ግደፍዎ

እቲ ሕማም ኵሉ ግዜ ክብደት ከም ዝቕንስ ስለ ዝገብረኒ ዝነበረ፡ ወለደይን እቶም ሓኻይምን ብግቡእ ክበልዕ ይደልዩ ነይሮም።
ኛኽ ይብሉ ነይሮም።
ብጭቕጭቖም ስለ ዝደኸምኩን ዝሓረቕኹን ዳርጋ ምሉእ ብምሉእ ምብላዕ ኣቋሪጸዮ ነይረ።
ዕሽነት እዩ ነይሩ። ግን ብጣዕሚ ኣሕሪቖምኒ ነይሮም።
እቲ ናተይ ናይ ኣመጋግባ ክኢላ ንቑሩብ መዓልታት እንታይ ከም ዝበላዕኩ ክጽሕፎ ሓሳብ ኣቕሪቡ ነይሩ።
ክጽሕፍ ክብል ከለኹ፡ ዳርጋ ዋላ ሓንቲ ከም ዘይበልዕ ነበርኩ ፈሊጠ።
ናይ ግድን ኣብ ምብላዕ ክመሓየሽ ከም ዘለኒ ተረዲኡኒ።
ሽዑ ክንሰማማዕ ክኢልና። ንሶም ኛኽ ምባል ገዲፎሞ ኣነ ድማ ምብላዕ ጀሚረ።
እዚ ሓጊዙኒ እዩ።

/ፓሜላ 13 ዓመት

መወዳእታ ብ2018-02-05 ተሓዲሹerika.wermeling@funktionsratt.se, ሓላፍተት ዘለዎ ኣሕታሚ Opratat