ማማ ብመጠኑ ክትርእየኒ ትኽእል ኢያ - Nationellt kompetenscentrum anhöriga

ማማ ብመጠኑ ክትርእየኒ ትኽእል ኢያ

ምስ የዕሩኽተይ ኾይነ ምሕምባስ ይፈቱ እየ።
ብሓቂ ወለደይ ከምኡ ክገብር ኣይፈትዉን እዮም።
ኣብቲ መሓምበሲ ወቕዒ ኣጋጢሙኒ ከይጥሕል ይሻቐሉ እዮም።
ግን እቲ የዕሩኽተይ ዝገብሮ ክገብር እንተ ዘይክኢለ፡ ከም ዝሓዝን ይፈልጡ እዮም።
ነዚ ሓደ ካብ ወለደይ ክሕምብስ ከለኹ ከም ዝርእየኒ ብምግባር ፈቲሕናዮ።
እዚ ቕቡል እዩ ይመስለኒ።
ግን ሓደ ግዜ ብማማ ኣዚየ እየ ሓሪቐ።
ብቐጻሊ ትርእየኒ፣ ትጽውዓንን ብኢዳ ምልክት ትገብረለይን ኔይራ።
ሓምቢሰ ምስ ወዳእኩ ደስ ከም ዘይበለኒ ነጊረያ።
ይቕረታ ሓቲታ፡ ድሕሪኡ ክሳብ ክንድኡ ኣሸጋሪት ኣይነበረትን።
ሕጂ ምሳይ ክትህሉ ከላ ደሓን ይስምዓኒ።

/ስቲና 10 ዓመት

Snackeboda. Bild på en ”prata”

መወዳእታ ብ2018-02-05 ተሓዲሹwermeling, ሓላፍተት ዘለዎ ኣሕታሚ Opratat